Χειρουργική Οδοντιατρική

Στην Dental Family Health εκτελούνται ένα πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων, που καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος των ενδοστοματικών επεμβάσεων της οδοντιατρικής.

Ενδεικτικές επεμβάσεις τέτοιου τύπου είναι αναφέρονται παρακάτω:

Χειρουργική εξαγωγή δοντιών και ριζών

Σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται περιορισμένης έκτασης χειρουργείο για την αφαίρεση έκτοπων δοντιών και ριζών. Η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνεται με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του ασθενή και με σωστή διαχείριση των σκληρών και μαλακών ιστών. Με τον τρόπο αυτό δεν επηρεάζεται η αισθητική και η λειτουργικότητα του στόματος.

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστων δοντιών

Πρόκειται για την πιο συχνή ενδοστοματική επέμβαση, ειδικά όσον αφορά τους 3ους γομφίους ή σωφρονιστήρες (φρονιμίτες). Δυσαρμονία στην ανάπτυξη του οστού των γνάθων σε σχέση με τον οδοντικό φραγμό, κάποιες φορές οδηγεί στην παραμονή των 3ων γομφίων σε λανθασμένη θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα δόντια. Πολύ συχνά οι σωφρονιστήρες είναι έγκλειστοι και δεν ανατέλλουν ποτέ μέσα στη στοματική κοιλότητα. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση αυτή, προκαλούν συχνά ποικίλα προβλήματα (περιστεφανίτιδα, οδοντοφατνιακό απόστημα, οδοντοφόρες ή οδοντογενείς κύστεις, περιοδοντικά ή περιακρορριζικά προβλήματα στα γειτονικά δόντια). Η εξαγωγή των δοντιών αυτών είναι μια σχετικά πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση που απαιτεί ειδικές γνώσεις, εμπειρία, σεβασμό των παρακείμενων ανατομικών δομών (αγγεία, νεύρα, γειτονικά δόντια) και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Στην Dental Family Health η χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων είναι μια από τις πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις.

Άλλη μία κατηγορία δοντιών που συχνά είναι έγκλειστα είναι οι έγκλειστοι κυνόδοντες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε συνεργασία με τον Ορθοδοντικό, αναλαμβάνουμε στα πλαίσια μιας συνολικής ορθοδοντικής θεραπείας τη χειρουργική αποκάλυψή τους και τη μετακίνησή τους σε σωστή θέση στο στόμα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και η εξαγωγή τους είναι αναπόφευκτη, αυτή πραγματοποιείται με ασφάλεια και χωρίς να επηρεαστούν τα γειτονικά δόντια. Αν υπάρχει κενό στον οδοντικό φραγμό προτείνεται συνήθως η τοποθέτηση εμφυτεύματος ή άλλη αποκατάσταση, ανάλογα με την περίπτωση.