Περιοδοντολογία

Η περιοδοντολογία αφορά την πρόληψη και την θεραπεία των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών νοσημάτων. Περιοδοντικά νοσήματα είναι τα νοσήματα που αφορούν τους ιστούς γύρω από τα δόντια (κόκκαλο, ούλα και περιρρίζιο), ενώ περιεμφυτευματικά νοσήματα είναι αυτά που αφορούν στους ιστούς γύρω από τα εμφυτεύματα (κόκκαλο, ούλα). Η προστασία των ούλων και των δοντιών είναι ένα βασικό κομμάτι της οδοντιατρικής και η πρόληψη μέσω ελέγχων μπορεί να συμβάλει στην διατήρηση της στοματικής μας υγείας.

 

Συντηρητική θεραπεία περιοδοντίτιδας
Χειρουργική θεραπεία περιοδοντίτιδας
Χειρουργική μαλακών ιστών
Κάλυψη υφιζήσεων
Επιμήκυνση μύλης
Ανάπλαση GBR (μοσχεύματα)

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η συντηρητική θεραπεία  εφαρμόζεται είτε ως μοναδική θεραπεία σε περιπτώσεις αρχόμενης ή μέτριας βαρύτηταs περιοδοντίτιδας είτε ως προετοιμασία για τη χειρουργική φάση της θεραπείας που θα ακολουθήσει. Αποτελεί μια ανώδυνη διαδικασία αφού διενεργείται πάντοτε κάτω από τοπική αναισθησία. Αν στην πρώτη επανεξέταση διαπιστωθεί ότι οι στόχοι της περιοδοντικής θεραπείας έχουν επιτευχθεί, η θεραπεία ολοκληρώνεται σε αυτή τη φάση.

Iδιαίτερα σημαντική είναι μακροχρόνια διατήρηση των θεραπειών που ολοκληρώνουμε. Για το λόγο αυτό η επανεξέταση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την διατήρηση του αποτελέσματος της θεραπείας όπως και την πλήρη συνεργασία του ασθενή όσον αφορά την στοματική του υγιεινή.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η χειρουργική θεραπεία της περιοδοντίτιδας εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου οι στόχοι της συντηρητικής περιοδοντικής θεραπείας δεν έχουν επιτευχθεί με τη φάση ελέγχου φλεγμονής ή όταν η βαρύτητα της περιοδοντίτιδας είναι προχωρημένη,

η λύση βρίσκεται στη φάση της αποκατάστασης των βλαβών μέσω της χειρουργικής του περιοδοντίου.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ GBR (ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ)

Βασική επίπτωση της περιοδοντικής νόσου είναι η απώλεια οστού που περιβάλλει το δόντι με αποτέλεσμα απώλεια στήριξής του. Στις περιπτώσεις όπου η απώλεια αυτή είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη γίνεται προσπάθεια ανάπλασης των ιστών που έχουν χαθεί από τη νόσο.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου εφαρμόζονται στην περιοχή της βλάβης, όπου έχει προηγηθεί λεπτομερής καθαρισμός, οστικά μοσχεύματα σε συνδυασμό με ειδικές μεμβράνες με σκοπό τη δημιουργία νέου οστού και την εξάλειψη των περιοδοντικών οστικών βλαβών που έχει δημιουργήσει η νόσος.